Menu

Frivillighed

I Herning KFUM har vi fokus på frivillighed, hvor vi tager ud og arbejder for at tjene penge til klubben. Dette er en vigtig del af at få klubben til at fungere og for at de forskellelig hold kan have nogle midler til at lave forskellige ekstraordinære ting. 

Vi har frivillighedsordning der beror på et 50/50-princip. Dette betyder, at de penge der tjenes som frivillig under Herning KFUM, deles op således at 50% går i klubkassen mens de sidste 50% går i en holdkasse, som holdet fri kan disponere over. 

Vi har gode aftaler med MCH Messecenter Herning, Herning Kommune og andre væsentlige virksomheder, der løbende efterspørger frivillighed. 

Klubbenskontaktperson ift. frivillighed er bestyrelsesmedlem Simone Vestergaard. Er du interesseret i at arbejde frivilligt for Herning KFUM, så kontakt Simone på simone-vestergaard@hotmail.com og hør nærmere.